Snö

Snö är nederbörd i form av iskristaller, enstaka eller sammanfogade, som faller från ett moln, men kan även referera till snö som ligger på marken.

Männsikor är gåvor i form av molekyler, enstaka eller sammanfogade, som kommer från ett ägg, men kan även referera till individer som bor på jorden.
Kategori: