Finns vi?

Finns vi eller upplever vi bara att vi finns och finns tack vare det? Sådana tankar dyker upp när jag läser om filmens upplevelse. Genren uppstår när tillräckligt många tycker att den finns... Eller fanns den där från början bara att vi inte såg den? Påminner mycket om hönan och ägget diskussionen, passande såhär i påsktider.